2014

  • „Rozbudowa regionalnej kolekcji sztuki współczesnej Warmińsko-Mazurskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych”

    „Rozbudowa regionalnej kolekcji sztuki współczesnej Warmińsko-Mazurskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych” W 2014 r. Towarzystwo kontynuowało prace związane z tworzeniem i upowszechnianiem kolekcji dzieł sztuki najnowszej w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – KOLEKCJE/ Regionalne kolekcje sztuki współczesnej. Przy współudziale finansowym Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Samorządu Miasta Olsztyna kupiono dzieła: Maurycy Gomulicki, Typologie sentymentalne, […]

  • „Stany odmienne – Melancholia” – Anna Drońska

    „Stany odmienne – Melancholia”, które poprowadziła Anna Drońska. Spotkanie dotyczyło realizacji projektu artystycznego „Melancholia” autorstwa Drońskiej, okoliczności i przyczyn jego powstania. Wykład był próbą weryfikacji miejsca zarezerwowanego w świadomości społecznej dla stanów powszechnie określanych mianem depresji i nadania im innego wymiaru, niż jedynie patologiczny. Uczestnicy spotkania, na konkretnym przykładzie, mieli szansę na edukację z dziedziny […]

  • MOC SZTUKI – 3

    MOC SZTUKI Kolekcja Warmińsko-Mazurskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych Nabytki 2013, 2014 W 2005 roku nasz region po raz pierwszy stanął przed szansą stworzenia kolekcji sztuki współczesnej o charakterze narodowym – przez włączenie się w realizację ogólnopolskiego projektu „Znaki czasu”. Początek kolekcji tworzą w większości dzieła najwybitniejszych artystów polskich, w wielu wypadkach już klasyków sztuki najnowszej. Klasykom […]