„Stany odmienne – Melancholia” – Anna Drońska

„Stany odmienne – Melancholia”, które poprowadziła Anna Drońska. Spotkanie dotyczyło realizacji projektu artystycznego „Melancholia” autorstwa Drońskiej, okoliczności i przyczyn jego powstania. Wykład był próbą weryfikacji miejsca zarezerwowanego

w świadomości społecznej dla stanów powszechnie określanych mianem depresji i nadania im innego wymiaru, niż jedynie patologiczny. Uczestnicy spotkania, na konkretnym przykładzie, mieli szansę na edukację z dziedziny sztuki współczesnej i poszerzenie świadomości odbioru dzieła sztuki najnowszej.

Spotkanie z Anna Drońską, zobacz plakat

Projekt dofinansowany ze środków Samorządu Miasta Olsztyna.