„Rozbudowa regionalnej kolekcji sztuki współczesnej Warmińsko-Mazurskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych”

„Rozbudowa regionalnej kolekcji sztuki współczesnej Warmińsko-Mazurskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych

W 2014 r. Towarzystwo kontynuowało prace związane z tworzeniem i upowszechnianiem kolekcji dzieł sztuki najnowszej w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – KOLEKCJE/ Regionalne kolekcje sztuki współczesnej. Przy współudziale finansowym Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Samorządu Miasta Olsztyna kupiono dzieła:

  1. Maurycy Gomulicki, Typologie sentymentalne, 1996–‐2012, metal lic lambda, dibond, plexi, 80×120 cm, ed 2/3+2AP. Zakup ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

  1. Bianka Rolando, „Lodowisko o zapachu wanilii“ 1, 2009, interwencja na fotografii, 33×50 cm. Zakup ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

  1. Bianka Rolando, „Lodowisko o zapachu wanilii“3, 2009, interwencja na fotografii, 33×50 cm. Zakup ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

  1. Katarzyna Łyszkowska, Południca – Wykorzenienie, 2013, wideo instalacja, obiekt święcący LED, drewno. Zakup ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz samorządu Miasta Olsztyna

 

  1. Maciej Marschall, PIESPIES, 2013, stal spawana, patynowana, 100x50x40 cm. Zakup ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 

W Galerii „Zamek” w Reszlu zaprezentowane zostały niepokazywanych jeszcze prace z Kolekcji olsztyńskiej „Zachęty.”

Kontynuacja rozbudowy kolekcji w 2013 i 2014 roku była uzupełnieniem i rozwinięciem rozpoczętego w 2005 roku projektu tworzenia zbioru polskiej sztuki współczesnej w oparciu o merytoryczne założenia przyjęte na początku działalności. Głównym naszym celem jest rozszerzenie kolekcji w oparciu o już istniejący zbiór. Pokazane zostały rysunki, rzeźba, fotografie, obiekty, instalacja i realizacje filmowe. Wśród zakupionych dzieł znalazły się prace artystów związanych z regionem: cykl rysunków Weroniki Tadaj-Królikiewicz nagrodzony na VII Olsztyńskim Biennale sztuki o Medal Prezydenta 2011, instalacja video Katarzyny Łyszkowskiej, która zdobyła Grand Prix na Olsztyńskim Biennale Sztuki w 2013 r. i rzeźba Macieja Marschalla.

 

Kolekcja powstaje dzięki dofinansowaniu ze środków publicznych: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Samorządu Miasta Olsztyna.

 

 

 

W cyklu „Zachęta do sztuki” odbyły się dwa spotkania.

2 grudnia „Stany odmienne – Melancholia”, które poprowadziła Anna Drońska. Spotkanie dotyczyło realizacji projektu artystycznego „Melancholia” autorstwa Drońskiej, okoliczności i przyczyn jego powstania. Wykład był próbą weryfikacji miejsca zarezerwowanego

w świadomości społecznej dla stanów powszechnie określanych mianem depresji i nadania im innego wymiaru, niż jedynie patologiczny. Uczestnicy spotkania, na konkretnym przykładzie, mieli szansę na edukację z dziedziny sztuki współczesnej i poszerzenie świadomości odbioru dzieła sztuki najnowszej.

12 grudnia 2014 r. odbył się wykład dr Ewy Gładkowskiej z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego pt. „Każdej epoce jej sztuka, sztuce jej wolność” odnoszący się do zbiorów olsztyńskiej Zachęty. Wybrane dzieła z kolekcji poddane zostały analizie. Wykład miał charakter dyskursu nad różnorodnością form wizualnych, które są rezultatem samostanowienia twórców w dzisiejszych czasach. Poruszył też kwestię społecznej roli artysty.

Projekt dofinansowany ze środków Samorządu Miasta Olsztyna.