Składki członkowskie można wpłacać na konto:

95 1540 1072 2001 5015 0234 0001