Przyszłe Centrum Sztuki Współczesnej

Do czasu uzyskania własnej siedziby nasza „Zachęta” znalazła gościnę w olsztyńskim zamku – dzięki uprzejmości Janusza Cygańskiego, dyrektora Muzeum Warmii i Mazur. Tutaj też, pod opieką konserwatorską Muzeum, przechowywana będzie gromadzona przez nas kolekcja.

Jednocześnie coraz wyraźniej zarysowuje się idea stworzenia przez nas w Olsztynie Regionalnego Centrum Sztuki Współczesnej. Jesteśmy jednym z uczestników miejskiego programu kompleksowej rewitalizacji zespołu zabudowań po dawnych koszarach kawalerii na tzw. Wzgórzu Soja. Opracowywany obecnie na zlecenie władz miejskich plan przeznaczenia Wzgórza Soja na cele kultury i sztuki uwzględnia nasze postulaty. Jest tam wystarczająco dużo miejsca na działalność o szerokim rozmachu: wystawy, zjazdy, sympozja, plenery artystyczne i cykle wykładów z udziałem wybitnych postaci sztuki współczesnej.

Terenem owych działań byłby zespół trzech skrzydeł dawnych stajni południowych, otaczających plac apelowy oraz przylegający do tego placu budynek ujeżdżalni. Można by tu wyodrębnić obszerne powierzchnie ekspozycyjne, pozwalające na prezentację wystaw o różnorodnym charakterze, przygotowywanych według światowych standardów wystawienniczych, a oprócz tego – magazyn dzieł sztuki, pracownie artystyczne, sale dydaktyczne, pokoje gościnne dla wykładowców i uczestników przedsięwzięć organizowanych przez Towarzystwo, oraz pomieszczenia biurowe.

Prace nad tym projektem, wykonywane przez olsztyńskich architektów, są już mocno zaawansowane. Inwestycja miałaby być realizowana z wykorzystaniem funduszy z Unii Europejskiej. Po jej zakończeniu Olsztynowi i regionowi przybędzie ważny ośrodek gromadzenia, prezentacji i promocji sztuki oraz edukacji poprzez sztukę.