O naszej „Zachęcie”

Warmińsko-Mazurskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych narodziło się w środę 27 kwietnia 2005 roku na zamku w Olsztynie.

Pod inicjatywą podpisało się trzydziestu założycieli, wśród których byli ludzie sztuki, działacze samorządowi z prezydentem miasta i przedstawicielem marszałka województwa, przedstawiciele kręgów biznesu.
Symbolem stała się obecność w tym gronie nestora olsztyńskich plastyków, niedawno zmarłego Hieronima Skurpskiego, który od roku 1945 współtworzył najważniejsze instytucje kultury w regionie.

Na spotkaniu przyjęto także statut Towarzystwa, wybrano Zarząd, Komisję Rewizyjną i prezesa Towarzystwa.
3 czerwca 2005 roku Warmińsko-Mazurskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS-235301.

 • Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych:

  • Grażyna Prusińska – prezes,
  • Małgorzata Jackiewicz-Garniec – wiceprezes,
  • Tadeusz Szyłłejko – sekretarz († 02.07.2016) ,
  • Maria Pilecka – skarbnik,
  • Janusz Cygański.
 • Komisja Rewizyjna:

  • Elżbieta Fabisiak – przewodnicząca,
  • Jerzy Siwkiewicz – sekretarz,
  • Ewa Błesińska.

7 lipca 2005 roku członkowie i sympatycy naszego przedsięwzięcia spotkali się w Sali Kopernikowskiej olsztyńskiego zamku na uroczystej inauguracji działalności. Z multimedialnym „Paandori Projekt” wystąpili: znany jazzman Jacek Kochan, Tadeusz Sudnik (live electronic) oraz V-Dj Diablos.

Gościem spotkania był minister kultury Waldemar Dąbrowski, który wręczył nam czek na 150 tysięcy złotych – połowę sumy przeznaczonej w tamtym roku na zakup dzieł sztuki współczesnej w ramach programu „Znaki Czasu” – oraz pierwsze dzieło na zaczątek kolekcji: był to dyptyk malarski (bez tytułu) Roberta Maciejuka, przedstawiający Misia Uszatka, bohatera telewizyjnych bajek dla dzieci, na tle zimowego pejzażu.

Do sumy 150 tysięcy ofiarowanej przez ministra kultury drugie tyle solidarnie dołożyli marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Andrzej Ryński i prezydent Olsztyna – Czesław Jerzy Małkowski.
Co udało się nam dotychczas pozyskać za te pieniądze i jaki kształt przybiera kolekcja olsztyńskiej „Zachęty” – to wszystko obrazuje obecna, pierwsza pełna wystawa naszych zbiorów.