Moc Sztuki w Koszarach Dragonów

PLAKAT_KOSZARYMOC SZTUKI w Koszarach Dragonów. Kolekcja Warmińsko-Mazurskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w dziesięciolecie działalności, 13 czerwca 2015

Kolekcja polskiej sztuki współczesnej tworzona przez Towarzystwo została zainicjowana Narodowym Programem Kultury „Znaki czasu” w 2005 roku. Spośród ponad 170 zebranych dzieł na wystawie zostaną zaprezentowane te, w których artyści odnoszą się do rzeczywistości. Chcemy pokazać, jak powstające współcześnie dzieła sztuki opowiadają o naszych czasach, jaki obraz Polski, świata, nas samych tworzy nowa polska sztuka. Czy na przestrzeni ostatniej dekady zmieniło się postrzeganie uwikłanej w teraźniejszość jednostki i czyhających na nią zagrożeń. Wystawą „MOC SZTUKI w Koszarach Dragonów” chcemy zaznaczyć obecność w naszym mieście ważnej kolekcji sztuki współczesnej, gromadzącej dzieła najwybitniejszych polskich artystów, w tym także twórców olsztyńskiego środowiska.

Kolekcja powstaje ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Samorządu Miasta Olsztyna. Partner: Muzeum Warmii i Mazur.

Kuratorki: Małgorzata Jackiewicz-Garniec, Grażyna Prusińska