grudzień 2014

Monthly Archives

  • Maurycy Gomulicki

    Urodzony w 1969 roku. Studiował w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom w 1992 z dziedziny grafiki warsztatowej i malarstwa. Grafik, fotograf, autor instalacji i krótkich form filmowych. Zajmuje się także projektowaniem graficznym, ilustracją książkową i publicystyką. Działania Gomulickiego dotyczą wizualnych przejawów pop-kultury, w jego realizacjach widoczne jest zainteresowanie fetyszyzmem i erotyką, W swych projektach artysta […]