listopad 2015

Monthly Archives

  • Włodzimierz J. Zakrzewski

    Urodzony w 1946. Absolwent ASP w Warszawie, dyplom w 1970 na Wydziale Malarstwa i Grafiki w pracowni prof. Krystyny Łady-Studnickiej. Zajmuje się malarstwem, grafiką, rysunkiem, jest autorem filmów o sztuce i architekturze. Od 1981 mieszkał i pracował USA, od 2001 znów w Polsce. W końcu lat 90. rozpoczął serię Bitew, w której wykorzystywał schematy planów […]