2005

  • Znaki Czasu

    Członkowie i sympatycy naszego przedsięwzięcia spotkali się w Sali Kopernikowskiej olsztyńskiego zamku na uroczystej inauguracji działalności. Z multimedialnym „Paandori Projekt” wystąpili: znany jazzman Jacek Kochan, Tadeusz Sudnik (live electronic) oraz V-Dj Diablos. Gościem spotkania był minister kultury Waldemar Dąbrowski, który wręczył nam czek na 150 tysięcy złotych – połowę sumy przeznaczonej w tamtym roku na […]

  • KRS-235301

    Warmińsko-Mazurskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS-235301.

  • Warmińsko-Mazurskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych

    Zamek w Olsztynie.pod inicjatywą powstania Warmińsko-Mazurskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych podpisało się trzydziestu założycieli, wśród których byli ludzie sztuki, działacze samorządowi z prezydentem miasta i przedstawicielem marszałka województwa, przedstawiciele kręgów biznesu. Symbolem stała się obecność w tym gronie nestora olsztyńskich plastyków, niedawno zmarłego Hieronima Skurpskiego, który od roku 1945 współtworzył najważniejsze instytucje kultury w regionie. […]