Warmińsko-Mazurskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych

Zamek w Olsztynie.pod inicjatywą powstania Warmińsko-Mazurskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych podpisało się trzydziestu założycieli, wśród których byli ludzie sztuki, działacze samorządowi
z prezydentem miasta i przedstawicielem marszałka województwa, przedstawiciele kręgów biznesu.
Symbolem stała się obecność w tym gronie nestora olsztyńskich plastyków, niedawno zmarłego Hieronima Skurpskiego, który od roku 1945 współtworzył najważniejsze instytucje kultury w regionie.

Na spotkaniu przyjęto także statut Towarzystwa, wybrano Zarząd, Komisję Rewizyjną i prezesa Towarzystwa.