2012

  • 12 stycznia 2012

    Tworzenie i i upowszechnianie kolekcji sztuki współczesnej w regionie warmińsko – mazurskim. Warmińsko-Mazurskie Towarzystwo Sztuk Pięknych przy pomocy finansowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizuje projekt tworzenia kolekcji sztuki współczesnej. Za środki przyznane w 2011 roku z w ramach programu Wydarzenia artystyczne-Sztuki wizualne oraz dotacji Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Samorządu Miasta Olsztyna kupiono do kolekcji […]