Włodzimierz Pawlak

Urodzony w 1957 r. w Korytowie koło Żyrardowa. Absolwent warszawskiej ASP, dyplom w 1985 r. Malarz, poeta, performer. Mieszka i pracuje w Warszawie i w Korytowie.

Od końca 1982 r. członek Gruppy, najważniejszej artystyczno-pokoleniowej formacji ostatnich dekad. Uczestniczył w niemal wszystkich jej wystawach i akcjach, współredagował powielaczowe pismo „Oj, dobrze już”. Wraz z Gruppą brał udział w niezależnym ruchu artystycznym lat osiemdziesiątych. Społeczna i polityczna rzeczywistość Polski tamtych lat

znalazła odbicie w powstających wówczas pracach artysty, do istotnych należą dwa cykle z 1983 r. – „Świnie” i „Muchy”. Obraz „Biegnijmy, biegnijmy” pochodzi z tego pierwszego.

Od 1988 r. do dziś tworzy cykl „Dzienniki”, równolegle do którego powstają „Notatki o sztuce” i „Obrazy o sztuce”. Zgłębia w nich funkcje i znaczenia samej sztuki.

Posted in: