Robert Rumas

Urodzony w 1966 r. w Kielcach. Studiował w gdańskiej PWSSP. Dyplom w 1991 r. Mieszka i pracuje w Gdańsku. Twórca rzeźb, instalacji, akcji artystycznych i aranżacji przestrzeni. Kurator wystaw, autor ich realizacji. W latach 1988-90 wspólnie z innymi artystami prowadził gdańską Galerię Wyspa.

Stypendysta m.in. Fundacji Batorego (1993), Fundacji Pollock – Krasner w Nowym Jorku (1998), Fundacji Kultury (1999) i dwukrotnie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2003, 2006).

Artysta zainteresowany problematyką społeczeństwa jako obiektu manipulacji, w kontekście pojęć dotyczących religii, narodu czy rasy. Od początku swojej twórczości wyraźnie poddaje krytyce polski katolicyzm, jego powierzchowność i obłudę. W wielu wypadkach jego język artystyczny oparty jest na kiczu, który łączy z symboliką „narodową”. Religia jest tu jedynie elementem skomplikowanej struktury, równie ważnym, co ekonomia, polityka czy fobie społeczne. Od 2003 r. zajmuje się organizacją przestrzeni i scenografią w spektaklach multimedialnych i teatralnych.

Projekt „Alokacja” został zainspirowany historią Mikołaja Kopernika, który w latach 1516-1519 oraz 1520-1521 pełnił w Olsztynie obowiązki administratora dóbr kapituły warmińskiej. Jako administrator odbywał liczne podróże po okolicy w celu uregulowania spraw osadniczych. Notatki z tych podróży wpisywał do księgi zatytułowanej „Lokacje łanów opuszczonych”. Oryginał tej księgi, zawierającej kilkadziesiąt własnoręcznych wpisów Kopernika, znajduje się w Archiwum Diecezji Warmińskiej w Olsztynie.

Projekt dotyczy współczesnych „łanów opuszczonych” z okolic Olsztyna. (…) [Także] kwestii bezrobocia, opuszczenia, alienacji w nowej, postkomunistycznej rzeczywistości kapitalistycznej. Projekt jest reakcją na współczesne formy wyzysku, w kontekście obecnej,  ale także i minionej propagandy sukcesu.

Zakładam, że dotrę do oryginalnych dokumentów z podróży administracyjnych Mikołaja Kopernika, które staną się dla mnie pierwowzorem do stworzenia nowych lokacji, nowego zaznaczenia wybranych lub napotkanych miejsc, o których wcześniej pisałem.

rumas6 rumas5 rumas4 rumas3 rumas2 rumas1

dokumentacja fotograficzna projektu. Fotografował Krzysztof Skłodowski

Tytuł projektu parafrazuje średniowieczne pojęcie lokacji. Obecnie alokacja to współczesny termin dotyczący planowania. Alokacja (ang. allocation) w terminologii APICS dotyczącej MRP oznacza przeznaczenie, zarezerwowanie, przydzielenie określonego zasobu do procesu. Alokacja zasobów – w planowaniu strategicznym jest planem użycia dostępnych środków, w szczególności w bliskiej przyszłości, po to, aby osiągnąć konkretne cele w dalekiej przyszłości. Chciałbym, podobnie jak Kopernik, uczestniczyć w krótkich studyjnych podróżach po terenach dawnych, częściowo opuszczonych PGR-ów. Wizyty te mają doprowadzić do wykonania dokumentacji współczesnej egzystencji, ale też do rozszerzenia projektu o kontakty z ludźmi, a szczególnie z dziećmi, które tam mieszkają – w celu zaprojektowania ich przyszłości, z uwzględnieniem rzeczywistości politycznej i społecznej, ale i marzeń bohaterów opowieści.  W tym momencie będzie to krytyczne ustosunkowanie się do współczesnego kapitalistycznego rozumienia terminu alokacji, nie uwzględniającej w wielu wypadkach człowieka.

Posted in: