Anna Reinert

Urodzona w 1979 r. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Laureatka nagród i wyróżnień, w tym Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury (2003), laureatka drugiej nagrody w konkursie Samsung Art Master (2004), finalistka konkursu Nagroda Fundacji im. Franciszki Eibisch (2004). Prezentowała swoje prace na wielu wystawach w Polsce i za granicą, m.in. na indywidualnych ekspozycjach w CSW Łaźnia w Gdańsku (2005, wystawa „Urbantic”), w Galerie ASPN Lipsk, oraz w ramach wystaw zbiorowych, m.in. „Supermarket Sztuki IV” (2003, Galeria DAP i Galeria Lufcik, Warszawa), „W Polsce, czyli gdzie?” (2006, CSW, Warszawa).

Zakup ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Posted in: