Mikołaj Smoczyński

Urodzony w 1955 r., zmarł w 2009 r. w Lublinie. Studiował w PWSSP w Łodzi w latach 1974-75 oraz w Instytucie Wychowania Artystycznego na UMCS w Lublinie w latach 1975-79. Dyplom uzyskał w pracowni malarstwa Jana Popka. W latach 1984-85 odbył staż naukowy w ASP w Warszawie w pracowni prof. Ryszarda Winiarskiego. Pracował jako pedagog na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie. Malarz, performer, fotograf, rysownik, twórca instalacji, obiektów, twórca czarno-białych fotografii kreacyjnych przypominających malarstwo abstrakcyjne. Istotą jego sztuki było doświadczenie indywidualne – uchwycone w relacji do rzeczywistości w stanie przemiany. W swojej twórczości analizował zagadnienia związane z miejscem, płaszczyzną i przestrzenią. Jest autorem tzw. „obrazów prawdziwych” – reliefów odciśniętych w pokrytych farbą płótnach.

Miał wystawy indywidualne w Niemczech, Francji, USA; otrzymał prestiżowe stypendia Soros Foundation, Jurzykowski Foundation, Fundacji Kościuszkowskiej i The Pollock Krasner Foundation. Ważną wystawą była „Passage” w CSW Zamek Ujazdowski (1997),  wspólna z Jerzym Nowosielskim i Leonem Tarasiewiczem.

W fotografiach z przełomu lat 80/90. dokonuje fizycznej ingerencji w przestrzeń, odsłaniając wnętrze poprzez zdjęcie warstwy tynku ze ściany, by eksponować jako obraz efekty tych zabiegów i wykorzystywać je jako elementy przestrzennej aranżacji.

Posted in: