Jadwiga Sawicka

Urodzona w 1959 r. Absolwentka Wydziału Malarstwa krakowskiej ASP. Dyplom w pracowni prof. Jerzego Nowosielskiego w 1984 r. Zajmuje się malarstwem, fotografią, wykonuje obiekty, instalacje i prace w przestrzeni publicznej. Autorka charakterystycznego malarstwa „pisanego”. Od 1996 r. współpracuje z Otwartą Pracownią w Krakowie, jest członkiem stowarzyszenia o tej samej nazwie. W 1992 r. otrzymała stypendium The Pollock-Krasner Foundation, zaś w 1995 stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki. Mieszka i pracuje w Przemyślu.

W połowie lat 90. maluje niewielkich wymiarów obrazy przedstawiające fragmenty garderoby i kosmetyki, opatrzone fragmentami haseł. Namalowane ubrania są puste, a słowa wyjęte z kontekstu. Od 1997 r. przedmioty i teksty pojawiają się w pracach osobno. Powstają obrazy przedstawiające na pastelowych tłach pojedyncze części garderoby, oraz obrazy, na których – na podobnych tłach – artystka maluje litera po literze sensacyjne komunikaty będące cytatami z gazet.

Zakup ze środków Narodowego Programu Kultury „Znaki czasu”

Posted in: