Tomasz Ciecierski

Urodzony w 1945 r. w Krakowie. Absolwent ASP w Warszawie, dyplom w 1971 r. Od 1972 do 1985 r. wykładowca w macierzystej uczelni. Malarz, autor rysunków, kolaży i fotografii. W 1999 r. otrzymał nagrodę im. Jana Cybisa za dorobek twórczy. Jego twórczość jest ustawiczną, konsekwentną refleksją nad istotą malarstwa.

W latach 80. twórca zrezygnował z narracyjnego i figuratywnego sposobu obrazowania, zainteresował się głównie pejzażem, ujętym syntetycznie na granicy abstrakcji. Odrzucił też tradycyjne pojmowanie obrazu i zaczął tworzyć reliefowe kompozycje nakładanych na siebie warstwami, małych olejnych obrazków.

Ważne miejsce w twórczości tego artysty zajmuje rysunek i techniki rysunkowe.

Malarski słownik artysty, w którym początkowo mieściły się elementy figuralne i abstrakcyjne, wątki narracyjne i duży repertuar znaków, z biegiem lat uległ redukcji i konsolidacji, ograniczając się powoli do wybranego zestawu powtarzalnych motywów.

Posted in: