Piotr Obarek

Urodzony w 1953 r. w Działdowie. Studia na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie, dyplom w 1977 r. w pracowni plakatu prof. Henryka Tomaszewskiego. Profesor UWM, Dziekan Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zajmuje się plakatem, grafiką użytkową, aranżacją wnętrz i wystaw, malarstwem i rysunkiem. Mieszka i pracuje w Olsztynie. Jest autorem kilkunastu wystaw indywidualnych, m.in. „Plakat autorski”, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie 1998 r., ASP Warszawa 2000 i 2001 r.; „Aktywność wyobraźni”, Galeria BWA Olsztyn 2007, i uczestnikiem kilkudziesięciu wystaw zbiorowych w kraju i za granicą, m.in. „Pejzaż za horyzontem” – wystawa środowiska olsztyńskiego, St. Brieuc, Francja 2007 r. Animator życia artystycznego – zorganizował szereg wystaw i konkursów, niektóre z nich miały zasięg międzynarodowy.

Bibliografia: V Olsztyńskie Biennale Plastyki „O Medal Prezydenta”, katalog wystawy, Galeria Sztuki Współczesnej BWA Olsztyn 2007
Piotr Obarek – Aktywność wyobraźni, katalog wystawy, Galeria Sztuki Współczesnej BWA Olsztyn 2007
Posted in: