Anna Okrasko

Urodzona w 1981 r. w Warszawie. Studiowała w latach 1999-2000 na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie w pracowni malarstwa prof. Leona Tarasewicza. Dyplom uzyskała w 2004 r.  W 2005 r. odbyła staż w Międzywydziałowej Pracowni Intermediów ASP w Krakowie. Mieszka i pracuje w Warszawie. Zajmuje się problematyką feminizmu.

W projekcie „Znicze dla ojca świętego” z 2005 r., zrealizowanym w Otwartej Pracowni w Krakowie, artystka zajęła się kwestią uproszczonego, niewymagającego wysiłku sposobu wyrażania uczuć po śmierci papieża Jana Pawła II. Ściany galerii pokryła powielanym z szablonu farbą fluorescencyjną motywem znicza [’] popularnego wśród internautów. Natomiast płótno obrazu zapełniła tekstami wpisywanymi do internetowych ksiąg kondolencyjnych. Projekt Anny Okrasko określano jako „ironiczną obserwację masowej histerii Polaków po śmierci JP2„, w swej naturze jest on jednak bardzo wieloznaczny.

W cyklu „Marta wracaj!” poruszony został problem funkcjonowania artystów po ukończeniu studiów. Kanwą projektu była rzeczywista postać wybitnie zdolnej absolwentki malarstwa –Marty, która po studiach w celach zarobkowych wyjechała do Londynu – i w rezultacie została tam, a jej malarstwo przepadło. Artystka pod hasłem „Marta wracaj!” wykonała serię prac-bubli, zawierających odniesienia do wielkich muzeów świata.

Posted in: