Jerzy Truszkowski

Urodzony  w 1961 r. w Warszawie. Studia w Instytucie Wychowania Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w latach 1980-1986. Mieszka i pracuje w Łomiankach k. Warszawy. Malarz, performer, twórca instalacji, fotografii, filmów wideo, teoretyk, historyk i krytyk sztuki. Muzyk, w latach 1978-1989 lider zespołów Suka, Nihilistyczny Alians Orgiastyczny, Sternenhoch. W pierwszej połowie lat 80. uczestniczył w akcjach „Kultury Zrzuty”. Od 1985 r. w radykalnych performance’ach (m.in. Histeria filozofii, Wielki mistrz, Pożegnanie Europy) kaleczył swoje ciało, wycinając skalpelem na rękach, twarzy, torsie symboliczne znaki: krzyża, gwiazdy, które pojawiały się także w cyklach malarskich.

Malarstwo w jego sztuce nabrało znaczenia z końcem lat 80., początkowo jako element instalacji. Prekursor sztuki krytycznej w Polsce. Jest laureatem nagrody EXIT za rok 1999: „Artysta totalny, czyli taki, który własne życie przemienia w sztukę, zachowując zarazem – właściwe jedynie prawdziwym  humanistom – zrozumienie i szacunek dla postaw intelektualnych innego człowieka.”

Posted in: