Jan Berdyszak

Urodzony w 1934 r. w Zaworach (Wielkopolska). Studiował na Wydziale Rzeźby PWSSP w Poznaniu. Dyplom w 1958 r. Równolegle zajmował się malarstwem i grafiką. Mieszka i pracuje w Poznaniu.

Obszarem jego zainteresowań są problemy obiektu, przestrzeni, ciemności, przezroczystości, obrazu, grafiki, teatru. Na tematy te wypowiada się w różnych mediach, jako autor tekstów teoretycznych i książek. Zajmuje się także scenografią teatralną, w swoim dorobku ma również prace teoretyczne o związkach teatru i sztuk plastycznych.

Profesor zwyczajny w ASP w Poznaniu i w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Od 1990 r. przewodniczy Radzie Programowej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku oraz należy do zespołu programowego Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie.

„Kompozycja” to rysunek należący do wczesnych prac artysty, kiedy jego uwaga skupiona była na zagadnieniach przestrzeni obrazu – przestrzeni malarskiej, ale i tej fizycznej, warunkującej istnienie obiektu malarskiego. Praca jest częścią cyklu „Koła podwójne”, w którym artysta podjął próbę wyjścia poza płaszczyznę malarskiego prostokąta.

Posted in: