Anna Drońska

Urodzona w 1972 r. w Olsztynie. Mieszka i pracuje w Radostach pod Barczewem. Studia na Wydziale Kształcenia Artystycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Dyplom pod kierunkiem prof. Stanisława Trzeszczkowskiego w 1999 r. Doktorat na Wydziale Tkaniny i Ubioru ASP w Łodzi w 2006 r. Zajmuje się tkaniną eksperymentalną, swoje kompozycje wykonuje używając jako materiału wikliny, drutu, płyt metalowych. Od 2006 r. pracuje w Katedrze Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Autorka kilku wystaw indywidualnych, uczestniczy w pokazach zbiorowych. Laureatka wyróżnienia na V Olsztyńskim Biennale Plastyki „O Medal Prezydenta”, 2007 r.

Praca „Kiedy Maria śpi” otwiera cykl dedykowany córce; jest kompozycją interpretującą znajomy pejzaż, ale poddany ograniczeniom – widziany z okien dziecięcego pokoju, ograniczony do ścieżek, które można pokonać pchając dziecięcy wózek. To natura, której urodę nadal się podziwia, ale widzi się też stwarzane przez nią zagrożenia.

Bibliografia: V Olsztyńskie Biennale Plastyki „O Medal Prezydenta”, 
katalog wystawy, Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Olsztyn 2007
Posted in: