Zuzanna Janin

Urodzona w 1961 r. w Warszawie. Absolwentka ASP w Warszawie. Tworzy rzeźby, instalacje, environment, obiekty fotograficzne, rysunki, wideo i instalacje dźwiękowe. Mieszka i pracuje w Warszawie. Zajmuje się tożsamością, wizerunkiem kobiety w społeczności. Stypendystka polskiego Ministerstwa Kultury i Sztuki, amerykańskiej Pollock-Krasner Foundation w Nowym Jorku oraz Kultur-Kontakt w Wiedniu. Dwukrotnie nominowana do udziału w Biennale Sztuki w Wenecji, trzykrotnie do Paszportu „Polityki”

Cykl zdjęć składających się na fotoinstalację „Idź za mną, zmień mnie, już czas” artystka realizowała od połowy lat 90. Zatapiane w przezroczystych laminatach fotografie przedstawiają fragmenty ciał (ręce, nogi, torsy) autorki i kobiet, z którymi jest blisko spokrewniona. Nakładane jedno na drugie zdjęcia tworzą rozwijające się w czasie i przestrzeni sekwencje.

Posted in: