Stasys Eidrigevičius

Urodzony w 1949 r. w Medyniszkach na Litwie. W latach 1964-68 uczęszczał do Szkoły Rzemiosł Artystycznych w Kownie, a latach 1968-1973 studiował na wydziale malarstwa i grafiki w Instytucie Sztuk Pięknych w Wilnie. Od 1980 r. mieszka i pracuje w Warszawie. Malarz, plakacista, twórca ekslibrisów, rysunków, ilustracji książkowych, fotografii, happeningów, instalacji. Laureat wielu nagród na międzynarodowych wystawach i konkursach. Twórczość Stasysa Eidrigevičiusa wywodzi się w prostej linii z symbolizmu i surrealizmu, tworzy jednak unikalny, odrębny świat stanowiący wyjątkową jedność, mimo różnych technik przedstawiania używanych przez artystę. W sugestywnej wizji tego świata ważną rolę odgrywają symboliczne obrazy bytu inspirowane poetyckimi skojarzeniami, wysnuwane z intuicji, pamięci i podświadomości, ale mające oparcie w realiach i we wnikliwej obserwacji.
Zakup ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bibliografia: Stasys Eidrigevičius, Prace najnowsze, katalog wystawy, BWA Olsztyn 2008

 
Posted in: