Mirosław Filonik

Urodzony w 1958 roku. Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, dyplom na Wydziale Rzeźby uzyskał w 1985 roku. W latach 1985-87 wraz z Mirosławem Bałką i Markiem Kijewskim współtworzył grupę „Neue Bieriemiennost”. W swoich pracach wykorzystuje formy geometryczne i znaki. Od 1989 roku w pracach Filonika pojawiła się świetlówka. Zimne, neonowe światło emanujące z modularnych lamp stanowi podstawowy budulec jego sztuki. Tworzy rzeźby, figury, obiekty, mini-instalacje. Artysta często układa lampy w proste znaki: krzyże, linie zygzaków i rzędy zwielokrotnionych ideogramów. Mieszka i pracuje w Warszawie.

Posted in: