Maciej Marschall

Urodzony w Kętrzynie w 1978 roku. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, dyplom w 2008 roku na wydziale rzeźby w pracowni prof. Adama Myjaka. Realizacje rzeźbiarskie wykonuje w metalu, kamieniu, w drewnie i gipsie. Brał udział w wystawach: Galeria Zamek w Reszelu – spotkania artystyczne po latach (wystawa absolwentów PLSP) 2007 r., „60-lecie Okręgu Olsztyńskiego ZPAP” w Galerii ZPAP w Olsztynie – 2008 r.. Laureat trzeciej nagroda Prezesa Okręgu Olsztyńskiego ZPAP „Olsztyńska jesień 2008”.

Posted in: