Grupa Łódź Kaliska

Grupa Łódź Kaliska  powstała w 1979 r. Od początku działa w składzie: Marek Janiak, Andrzej Kwietniewski, Adam Rzepecki, Andrzej Świetlik i Makary (Andrzej Wielogórski). Jej członkowie zajmują się fotografią, performancem, instalacjami, filmem eksperymentalnym, piszą teksty.

W latach 1982-1988 Łódź Kaliska była składnikiem formacji Kultury Zrzuty, związana z niezależnym  periodykiem „Tango”. Manifesty tworzyli Kwietniewski i Janiak – powstał wówczas tak  istotny dla lat 90. manifest „Sztuki żenującej” Janiaka.

Od 2000 r. grupa propaguje styl New Pop, wykorzystując mechanizmy reklamy i nowoczesnych elektronicznych mediów do tworzenia fotografii sięgających m.in. do dziedzictwa pop artu i dadaizmu.

Od końca lat 80. działania grupy koncentrowały się na „fotografii inscenizowanej” i filmach będących pastiszami słynnych dzieł malarskich i filmowych. Powstały wtedy m.in. interpretacje obrazów Jana Matejki: „Rejtan”, „Hołd pruski” i „Bitwa pod Grunwaldem”.

Fotografia „Bitwy…” pochodzi z inscenizacji w CSW w Zamku Ujazdowskim w Warszawie z grudnia 1999 r. W realizacji brało udział kilkadziesiąt osób, w tym grupa zaprzyjaźnionych z autorami artystów z Węgier. Obraz zmontowano z czterech rejestracji, by uzyskać odpowiedni podłużny format. Artystom przyświecało hasło: „Nasza bitwa pod względem informacyjnym nie różni się niczym od pracy Matejki.”

Posted in: