Bożenna Biskupska

Urodzona w 1952 r. w Warszawie. Studiowała na Wydziale Malarstwa w PWSSP (obecnie ASP) i ASP w Warszawie. Dyplom warszawskiej uczelni z wyróżnieniem w pracowni prof. Tadeusza Dominika w 1976 r. Malarka, rzeźbiarka, autorka instalacji, filmów i performance’ów. Mieszka i pracuje w Sokołowsku. Laureatka pierwszej nagrody na IV Międzynarodowym Biennale Miniatury Tkackiej (Savaria Museum, Szombathely, Węgry 1982) oraz nagrody I stopnia im. Stanisława Wyspiańskiego za malarstwo i rzeźbę (1986). Stypendystka  Ministra Kultury i Sztuki (1984). Reprezentowała Polskę na XLI Biennale Sztuki w Wenecji (1984) oraz na XIV Międzynarodowym Biennale Małych Rzeźb w Brązie w Padwie (1986). Założycielka, wraz z Zygmuntem Rytką, Fundacji Sztuki Współczesnej In Situ (2004), która zainaugurowała działalność w Podkowie Leśnej cyklicznym projektem „Ogród Sztuk”. W ramach Fundacji od 2007 r. działa Międzynarodowe Laboratorium Kultury Sokołowsko, z siedzibą w XIX-wiecznym, dawnym sanatorium przeciwgruźliczym.

„Wytyczanie obrazu”  było i jest dla niej określeniem osobistej przestrzeni artystycznej. W cyklu tym dominują linia, kreska i ślad. Są istotą jego malarskiego wątku. Znaczą płaszczyznę nadanym przez artystkę rytmem. Olej, którym posługuje się autorka, wnika w podłoże, a linia zmienia w ślad, będący zapisem gestu tu najprostszego, a zarazem istotą jej sztuki. Czas, w którym powstaje dzieło, i czas, którego działaniu jest poddane, ma dla artystki fundamentalne znaczenie. W tym definiuje się koncepcja wytyczania obrazu, niekończącego się procesu tworzenia.

Świadomość samoistnej destrukcji w czasie towarzyszy procesowi powstawania ku nieokreślonej przyszłości. Spodziewam się bowiem zmian tych obiektów w czasie i wiem, że mogę jedynie do pewnego momentu (śmierci) je obserwować.

Bożenna Biskupska

Posted in: