Barbara Lis-Romańczukowa

Urodzona w 1935 r. w Poznaniu. Studia w PWSSP w Gdańsku, dyplom w 1960 r. w pracowni malarstwa prof. Piotra Potworowskiego. Uprawia medalierstwo, rysunek, grafikę i wymyśloną przez siebie technikę papierowych reliefów – balir. Autorka licznych medali pamiątkowych, wystaw indywidualnych. Bierze udział w wystawach sztuki polskiej za granicą, w wystawach międzynarodowych i ogólnopolskich, m.in. V Paryskie Biennale Młodych, 1967 r.; (Wyróżnienie); I Biennale Plastyki Olsztyńskiej (Nagroda równorzędna), 1998 r.; III Olsztyńskie Biennale Plastyki „O Medal Prezydenta” (II Nagroda), 2003 r. Prace w zbiorach sztuki i muzeach w kraju i za granicą.
Najczęściej artystka nadaje swoim pracom formy abstrakcyjne, jedynie drobny, realistyczny element pozwala zidentyfikować treść. Te treści są poetyckie, refleksyjne, skłaniają do chwili zastanowienia. Czasem  ścieżka, która nagle zawija się w węzeł, zarys postaci przed otwartą przestrzenią, złamana gałązka – więcej mówią o losie, niż wiele słów.

Posted in: