Zachęta do sztuki

 

„Zachęta do sztuki” : we wtorek na olsztyńskim zamku o godzinie 18.00
Przedsięwzięcie realizowane przez Warmińsko-Mazurskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych i Muzeum Warmii i Mazur, którego celem jest promocja i popularyzacja najnowszej sztuki polskiej. Będzie miało charakter cyklicznych spotkań z artystami, których prace tworzą kolekcję olsztyńskiej „Zachęty”. Wykład i dialog z publicznością pozwolą poznać bliżej postawę artystyczną i wynikające z niej twórcze wybory oraz umieścić je wraz z dziełem w szerszym kontekście głównych tendencji sztuki najnowszej. W tym roku zaprosiliśmy znaną akcjonerkę Julitę Wójcik, autorkę niekonwencjonalnych projektów artystycznych, Hannę Wróblewską, pochodzącą z Olsztyna kuratorkę, wicedyrektorkę „Zachęty” Narodowej Galerii Sztuki, która przedstawi m. in. twórczość Katarzyny Kozyry. O swoich najnowszych instalacjach wideo powie Dominik Lejman, a Bożenna Biskupska o ewolucji swojej sztuki od figuracji do minimalistycznego znaku.Bezpośredni kontakt z artystą, możliwość poznania szerzej jego twórczości, ma ogromne znaczenie w szeroko rozumianej edukacji z dziedziny sztuki współczesnej, a przede wszystkim w umiejętności jej rozumienia. To właśnie zrozumienie i zaakceptowanie nowych zjawisk w sztukach wizualnych pozwala na ich świadomy odbiór.
Projekt dofinansowany przez Samorząd Miasta Olsztyn