Zachęta do sztuki” – cykl spotkań

Dyrektor Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie oraz Prezes Warmińsko-Mazurskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych zapraszają na projekt edukacyjny: „Zachęta do sztuki” – cykl spotkań z artystami, których prace tworzą kolekcję olsztyńskiej Zachęty.

Ryszard Grzyb Ciekawość swoją trzeba nieustannie doskonalić obrazy i teksty
wtorek, 6 listopada 2007 r., godz. 18.00

Robert Rumas Poza czasem poza nurtem – zapiski na marginesach konteksty i znaczenia
wtorek, 13 listopada 2007 r., godz. 18.00

Elżbieta Jabłońska www.elajablonska.com
wtorek, 20 listopada 2007 r., godz. 18.00

Spotkania odbędą się w Olsztynie – zamek, sala przy wieży