KOLEKCJA OLSZTYŃSKIEJ ZACHĘTY 2017

KOLEKCJA OLSZTYŃSKIEJ ZACHĘTY 2017
30 września 2017, sobota, godz. 12.00
Sala Marcina Kromera, zamek – Olsztyn

Warmińsko-Mazurskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych co roku poszerza kolekcję o nowe nabytki. Na spotkaniu zaprezentujemy dzieła kupione do zbioru w 2017 roku. Będą to prace z dziedziny malarstwa, pogranicza malarstwa i rzeźby, rysunku oraz realizacja wideo. To spektrum dzieł będzie przyczynkiem do rozmowy o zjawiskach w sztuce najnowszej poszerzających coraz bardziej jej obszar i język wypowiedzi.

Pokazane zostaną:
– obraz młodej artystki Ewy Juszkiewicz (ur.1984), laureatki Grand Prix Bielskiej Jesieni 2014 , pochodzący z wystawy „Syndrom Gauguina”. Należy do nowego cyklu autorki wykorzystującego archiwalne fotografie dzieł sztuki, które zostały uznane za zaginione, skradzione lub zniszczone w czasie pożaru czy podczas wojny. Artystka dokonuje na nim reinterpretacji zniszczonej rzeźby Katarzyny Kobro, w indywidualny odautorski sposób.

– „Utoya”, gwasz, papier, Aleksandra Waliszewska (ur. 1976) jest autorką kameralnych gwaszy skupiających się na sytuacji zagrożenia i opresji, mających często uniwersalny wymiar. W tej pracy inspiracją jest tragedia, która dotknęła mieszkańców Utoyi.

– Prace Angeliki Markul (ur. 1978) uzupełniają zespół obiektów w naszym zbiorze, przekraczających granicę rysunku w stronę kompozycji dwuwymiarowej. Artystka, absolwentka paryskiej Szkoły Sztuk Pięknych, z dyplomem pracowni Christiana Boltanskiego, tworzy inspirowane naturą, ale wykreowane przez jej wyobraźnię formy, używając naturalnych materiałów: wosku, ręcznie robionego papieru, oleju.

– Kompozycja przestrzenna Krzysztofa Gliszczyńskiego z cyklu „Mitologia czerwieni. Biblioteka” nawiązuje do najbardziej klasycznego nurtu sztuki odwołującego się do kanonu estetyki i rozwoju historii sztuki. Autor używając naturalnych pigmentów, lnu, pszczelego wosku, a także współczesnych komponentów w długotrwałym procesie twórczym stworzył głęboko estetyczne dzieło znaczeniowo nawiązujące do archetypów kulturowych bibliotek starożytnych.

– praca Antoniego Grzybka, film „Ćwiczenia z podróży”, jest zapisem równoległych zdarzeń, swoistą medytacją, nasyconą fizycznością i dramaturgią przypadku. Nagranie poddane bardzo efektownej dla formy filmu cyfrowej manipulacji staje się zapisem filozoficznym dotykającym istoty przeżywania, bycia tu i teraz. Film tym samym włącza się w dyskurs współczesnego, zabieganego świata.