30 listopada 2011

Cykl spotkań pod hasłem „Zachęta do sztuki”, realizowany jest w oparciu o tworzoną kolekcję Warmińsko-Mazurskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych.
29 listopada odbyło się spotkanie z Andą Rottenberg wybitną historyczką sztuki, kuratorką, autorką publikacji z dziedziny sztuki najnowszej a także znakomitej autobiografii „Proszę bardzo”. Przez lata szefowała warszawskiej Zachęcie, była autorką wystaw w Pawilonie Polskim podczas weneckich biennale. Na spotkaniu w olsztyńskim zamku mówiła o wystawie swojego autorstwa „OBOK Polska-Niemcy. 1000 lat historii w sztuce”. Wystawa uznana została za jedno z najciekawszych wydarzeń kulturalnych, jakie odbyło się w ramach polskiej prezydencji w Europie. Anda Rottenberg pokazała obok innych wybitnych dzieł i ważnych dokumentów m.in. Kopernikana wypożyczone z Muzeum Warmii i Mazur.